Lean Management - koncepcja zarządzania

Lean ManagementLean Management. Zarządzanie jest dość złożonym procesem. Jedną z przekrojowych i dynamicznych koncepcji zarządzania jest Lean Management.

Więcej…

   

Spółka cywilna - jej istota, umowa, odpowiedzialności

Spółka cywilnaIstota spółki cywilnej została określona w art. 860-875 Kodeksu cywilnego, zgodnie z nimi wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w określony sposób, w szczególności poprzez wniesienie wkładów.

Więcej…

   

Inwestowanie w akcje spółek według analizy fundamentalnej

Inwestowanie w akcje spółekW inwestowaniu w akcje spółek giełdowych stosuje się dwie metody analizy i doboru spółek do portfela. Mianowicie są to analiza techniczna i analiza fundamentalna.

Więcej…