Lean Management - koncepcja zarządzania

Lean ManagementLean Management. Zarządzanie jest dość złożonym procesem. Jedną z przekrojowych i dynamicznych koncepcji zarządzania jest Lean Management.

Stosowanie tej metodologii pozwala szybko i elastycznie reagować na wyzwania zmieniającej się ekonomii i świata. W trakcie wdrożenia zostaje wbudowany w organizacje samosterujący mechanizm zmian i działań usprawniających, który pozwala dostosowywać się do nowych warunków w sposób naturalny i ciągły (Continuous Improvement).

By to osiągnąć w organizacji musi powstać nowa kultura zachowań - kultura oszczędności, efektywności działania i eliminacji marnotrawstwa (Waste). Marnotrawstwem według Lean Management jest każde działanie niezwiększające ogólnie pojętej wartości produktów.

Założenia Lean Management

Głównym założeniem tej koncepcji jest odchodzenie od dotychczasowego sposobu rozwiązywania problemów, tzn. przechodzenie od podziału ich na mniejsze cząstki na rzecz myślenia całościowego, przekrojowego. Aby usprawnić współpracę i komunikację oraz przezwyciężyć fragmentaryzację działań należy wdrożyć „myślenie procesami”. Czynności te przecinają poziomo struktury organizacyjnie. Polega to na przechodzeniu bezpośrednio przez wszystkie komórki organizacyjne od zaopatrzenia poprzez działalność podstawową, kadry, rachunkowość, logistykę, marketing i zbyt - całego procesu lean management.

Wdrożenie Lean Management

Wdrożenie Lean Management wymaga zmiany nastawienia całej załogi, począwszy od dyrekcji do pracowników najniższego szczebla. Lean Management nie jest celem, który się raz osiąga. Jest ciągłym procesem. Należy myśleć w kategorii pojęć a nie technik działania. Większość zastosowań tej koncepcji zwraca nakłady w 6 miesięcy, a czasami nawet w 3 miesiące. Warto, więc chyba rozważyć stosowanie tej koncepcji transformacji przedsiębiorstw. Należy tylko, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i wagi problematyki, wyznaczyć kierunek postępowania, określić aktualny poziom zaawansowania organizacji i co za tym idzie oszacować potrzeby w zakresie szkoleń.

Trzeba pamiętać, że umiejętność dostosowania się firmy do zmian warunków w otoczeniu staje się niezbędnym warunkiem jego przetrwania i rozwoju.